สายพันธุ์ อารบิก้า
   

กาแฟพันธุ์อาราบิก้า(Arabica) ถือเป็นที่สุดของกาแฟ เรียกว่าเป็นราชินีอยุ่บนยอดดอยได้เลยเพราะกาแฟพันธุ์อาราบิก้านี้ปลูกและดูแลรักษาค่อนข้างยากลำบากต้องปลูกในที่สูงและอุณหภูมิเหมาะสมจึงจะได้กาแฟรสดีไม่เพี้ยนไปจากพันธุ์ดั้งเดิม  

    ถามว่าปลูกที่ต่ำกว่า 800 เมตรได้ไหม ตอบว่าปลูกได้ครับ ปลูกง่าย ติดลูกดกด้วย แต่ในเรื่องรสชาติมัน

คนละเรื่องเลย ถ้าเราตั้งใจจะทำกาแฟอาราบิก้า ผลิตกาแฟให้มีคุณภาพ และมีความยั่งยืน แล้วล่ะก็ ความสูงของพื้นที่แปลงปลูก เป็นสิ่งสำคัญลำดับต้นๆ ที่จะใช้ในการพิจารณา แปลงปลูกที่แนะนำส่งเสริมให้ชาวบ้านปลูกในพื้นที่ คือความสูงต้องตั้งแต่ 800 เมตรขึ้นไปเหนือระดับน้ำทะเลปานกลาง ( metres above mean sea level, MASL)  และมีความลาดเอียงของพื้นที่ปลูกไม่เกิน 30% อุณหภูมิที่พอเหมาะจะอยู่ที่ 15 – 25องศาเซลเซียส และมีความชื้นสัมพัทธ์มากกว่า 60%
           ดังนั้น จะสังเกตว่ากาแฟที่ปลูกบนดอยสูงๆจะเก็บเกี่ยวช้ากว่า บางแห่งเข้าเดือนมีนาคมแล้วยังเก็บไม่ได้เลย ซึ่งนั่นเองทำให้มีเวลาในการสร้าง สะสมความซับซ้อนของรสชาติและสร้างน้ำตาลเชิงซ้อนในเมล็ดได้นานกว่า ซึ่งจะส่งผลต่อรสชาติจะชัดมาก ยิ่งสูงก็จะยิ่งมีความซับซ้อนของรสชาติ มากขึ้น

           แต่ก็ต้องยอมรับว่าผลผลิตก็จะไม่ได้ปริมาณมากเหมือนปลูกในระดับพื้นที่ต่ำกว่า จึงเป็นเหตุให้ เมล็ดกาแฟอาราบิก้า 100% ที่ดีๆ มีราคาแพง แต่หากท่านได้มาสัมผัสชีวิตของเกษตรกรชาวสวนกาแฟ ตั้งแต่การปลูก ดูแลรักษา เก็บเกี่ยวผลผลิต Process จนไปถึงการคั่วกาแฟแล้ว ท่านจะพบว่าราคาเมล็ดกาแฟอาราบิก้า ดีๆ ถุง 250 กรัม อยู่ที่ราคา 200-300 บาท นั้นไม่ได้แพงเลย


   รสหอมกลมกล่อม ในเมล็ดกาแฟพันธุ์อาราบิก้ามีปริมาณคาเฟอีนน้อยกว่าพันธุ์โรบัสต้า ประมาณ 1 เท่า ผลผลิตของกาแฟทั่วโลกเป็น กาแฟพันธุ์อราบิก้า 75% กาแฟอาราบิก้านิยมนำมาคั่ว บด และชงโดยการกรองกากออกหรือที่ปัจจุบันนิยมเรียกว่า “กาแฟสด” นั่นเอง กาแฟพันธุ์อาราบิก้ามีปริมาณคาเฟอีนอยู่ประมาณ 1% แต่เป็นพันธุ์กาแฟที่มีผู้คนนิยมดื่มสูงกว่าพันธุ์อื่นๆ ราคาก็ค่อนข้างแพงกว่าพันธุ์อื่น


สายพันธุ์ โรบัสตต้า

เมล็ดพันธุ์ ในประเทศ
This website template has several pages: Home, News, Services, Products, Contacts (contact form doesn’t work).

D
เมล็ดพันธุ์ ต่างประเทศ
This website template has several pages: Home, News, Services, Products, Contacts (contact form doesn’t work).
Best Saler 
   กาแฟอาราบิก้ามีโครโมโซม ที่สามารถผสมตัวเองได้ ทำให้มีการผสมภายในสายพันธุ์ (inbreeding)โดยไม่ทำให้เกิดผลเสีย แต่อาจจะมีการแตกเหล่าขึ้นได้ เกิดเป็นสายพันธุ์ต่างๆ หลากหลาย พอแยกพันธุ์สำคัญได้ดังนี้